Kazanım : T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
Eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için ............. işareti kullanırız.
Eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için ............. işareti kullanırız.