Kazanım : T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
"Şamil amca bana araba aldı." Cümlesi kaç heceden oluşmuştur?
"Şamil amca bana araba aldı." Cümlesi kaç heceden oluşmuştur?
A)
9
B)
10
C)
11