Kazanım : SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
Anne, baba ve çocuktan oluşan aileye .............. aile denir.
Anne, baba ve çocuktan oluşan aileye .............. aile denir.