Kazanım : 4.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 Hakan ,13 yaşındadır. Annesi Hakan`ın yaşının 3 katından  1 yaş daha eksik yaştadır. Annesi Hakan`dan kaç yaş büyüktür?
 Hakan ,13 yaşındadır. Annesi Hakan'ın yaşının 3 katından  1 yaş daha eksik yaştadır. Annesi Hakan'dan kaç yaş büyüktür?