Kazanım : 2.5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.
Milli bayramlar milli ....... ve baraberlik için önemlidir.
Milli bayramlar milli ....... ve baraberlik için önemlidir.