Mayıs ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Mayıs :Kardeşlik Haftası
Mayıs 1. haftası :Bilişim Haftası
Mayıs 1. haftası :Trafik ve İlk Yardım Haftası
6 Mayıs :Hıdrellez
0 Mayıs :Anneler Günü
10-16 Mayıs :Engelliler Haftası
18-24 Mayıs :Müzeler Haftası
29 Mayıs :İstanbul'un Fethi

Önceki Hafta Sonraki Hafta

33. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

16.5.2022
T4.2.28. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
T4.2.28. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
6. Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemini kavrar.
6. Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemini kavrar.
D.5. Atatürk?ü anlatan şarkı ve marşları tanır.
5. En çok iki adımlı işlemleri yapar.
17.5.2022
Talking about possessions
Talking about possessions
4.6.1.2. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir.
4.6.1.3. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar.
Y4.6.2. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
Y4.6.2. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
18.5.2022
1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.
1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.
T4.3.1. Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru eki, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işaretini uygun yerde/doğru kullanır.
T4.3.1. Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru eki, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işaretini uygun yerde/doğru kullanır.
SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
19.5.2022
T4.3.1. Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru eki, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işaretini uygun yerde/doğru kullanır.
T4.3.1. Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru eki, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işaretini uygun yerde/doğru kullanır.
SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
TG.4.2.3. İlk yardım uygulamalarında doğru müdahalenin önemini tartışır.
4.6.1.3. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar.
3. Ören yeri, tarihî eser, anıtlar ve müzelerden yola çıkarak iki veya üç boyutlu görsel tasarımlar yapar(M.B.)
20.5.2022
1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.
1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.
T4.3.1. Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru eki, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işaretini uygun yerde/doğru kullanır.
T4.3.1. Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru eki, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işaretini uygun yerde/doğru kullanır.
O.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.
O.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.