Ocak ayına ait belirli gün ve haftalar

7-13 Ocak :Verem Haftası
Ocak 2. haftası :Enerji Tasarrufu Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

19. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

17.1.2022
T4.2.10. Metinler arası karşılaştırma yapar.
T4.2.10. Metinler arası karşılaştırma yapar.
4. Hz. Muhammed?in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verir.
4. Hz. Muhammed?in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verir.
B.5. Dinlediği müziklerdeki gürlük değişikliklerini fark eder.
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
18.1.2022
Telling the time, days and dates
Telling the time, days and dates
4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.
4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.
Y4.3.6. Adaletin ya da eşitliğin sağlandığı/sağlanamadığı durumları karşılaştırır.
Y4.3.6. Adaletin ya da eşitliğin sağlandığı/sağlanamadığı durumları karşılaştırır.
19.1.2022
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
1.Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.
T4.2.10. Metinler arası karşılaştırma yapar.
T4.2.10. Metinler arası karşılaştırma yapar.
SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
20.1.2022
T4.2.10. Metinler arası karşılaştırma yapar.
T4.2.10. Metinler arası karşılaştırma yapar.
SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
TG.4.1.13. Trafikte karşılaşabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri nedenleriyle açıklar.
4.3.8.1. Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
2. Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark eder(G.S.K.).
21.1.2022
2. Paydası bir basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
2. Paydası bir basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
T4.2.11. Hikâyenin anlatıcısını belirler.
T4.2.11. Hikâyenin anlatıcısını belirler.
O.4.2.2.1. Fiziksel uygunluğunu geliştirecek uygun programlar tasarlar.
O.4.2.2.1. Fiziksel uygunluğunu geliştirecek uygun programlar tasarlar.