Mayıs ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Mayıs :Kardeşlik Haftası
Mayıs 1. haftası :Bilişim Haftası
Mayıs 1. haftası :Trafik ve İlk Yardım Haftası
6 Mayıs :Hıdrellez
0 Mayıs :Anneler Günü
10-16 Mayıs :Engelliler Haftası
18-24 Mayıs :Müzeler Haftası
29 Mayıs :İstanbul'un Fethi

Önceki Hafta Sonraki Hafta

33. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

16.5.2022
?Benim Eşsiz Yuvam? temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.
Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.
Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği becerileri geliştirir.
17.5.2022
Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar.
T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği becerileri geliştirir.
18.5.2022
T3.2.21. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
T3.2.21. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.
Çevresindeki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.
2.Grup sorumluluğu gelişir.
Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği becerileri geliştirir.
19.5.2022
Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder.
F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
4.Müzedeki eserlerle ilgili duygu ve düşüncelerini görsel çalışmalarla ifade eder (M.B.).
3.Sosyal iletişim becerisini arttırır.
Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği becerileri geliştirir.
20.5.2022
F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
T3.2.21. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
T3.2.21. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
Expressing quantity
Expressing quantity
Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği becerileri geliştirir.