Ocak ayına ait belirli gün ve haftalar

7-13 Ocak :Verem Haftası
Ocak 2. haftası :Enerji Tasarrufu Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

19. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

17.1.2022
Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır.
T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek bunların nasıl aktarıldığını açıklar.
T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek bunların nasıl aktarıldığını açıklar.
10?un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10?un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
18.1.2022
Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır.
T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek bunların nasıl aktarıldığını açıklar.
T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek bunların nasıl aktarıldığını açıklar.
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
19.1.2022
T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek bunların nasıl aktarıldığını açıklar.
T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek bunların nasıl aktarıldığını açıklar.
Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
Müziklerdeki aynı ve farklı söz kümelerini harekete dönüştürür.
2.Oluşturduğu hikayeyi okuma kurallarına uygun şekilde arkadaşlarına sunar.
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
20.1.2022
Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.
F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
5. Gösterilen eserle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder (G.S.K.).
1.Ders:Kelime Bulmaca Etkinliği
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
21.1.2022
F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek bunların nasıl aktarıldığını açıklar.
T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek bunların nasıl aktarıldığını açıklar.
Describing sizes and shapes
Describing sizes and shapes
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.