Ekim ayına ait belirli gün ve haftalar

Ekim 1. haftası :Dünya Çocuk Günü
29-30 Ekim :Kızılay Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

7. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

18.10.2021
2.2.1. Yaşadığı evin adresini bilir.
M2.1.10. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.
O.2.1.1.5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri artan bir doğrulukla yapar.
2.Öğrendiği bilmeceleri sınıfta sorar,arkadaşlarının ve öğretmeninin sorduğu bilmeceleri cevaplar.
19.10.2021
2.2.1. Yaşadığı evin adresini bilir.
M2.1.10. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.
T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.
O.2.1.1.7. İki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan doğrulukla uygular
7. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade eder(G.S.B.).
20.10.2021
M2.1.13. 100?e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.
T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.
Speaking : E2.2.S2. Students will be able to ask questions to learn someone?s name.
Speaking : E2.2 S3. Students will be able to ask questions to find out how they are doing.
O.2.1.1.7. İki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan doğrulukla uygular
21.10.2021
2.2.1. Yaşadığı evin adresini bilir.
M2.1.13. 100?e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.
T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.
O.2.1.1.7. İki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan doğrulukla uygular
A.6. İstiklal Marşı?nı anlamına uygun dinler.
22.10.2021
2.2.1. Yaşadığı evin adresini bilir.
M2.1.13. 100?e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.
T2.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
O.2.1.1.7. İki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan doğrulukla uygular
1.Filmi veya Animasyonu dikkatle izler,verilen mesajı anlar.