Ocak ayına ait belirli gün ve haftalar

7-13 Ocak :Verem Haftası
Ocak 2. haftası :Enerji Tasarrufu Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

18. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

10.1.2022
2.3.7. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat eder.
M2.3.13.Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.
T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder.
T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
2.Tamamladığı masalı okuma kurallarını dikkate alarak okur.
11.1.2022
2.3.7. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat eder.
M2.3.13.Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.
T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
6. Eserde gördüklerini açıklar(G.S.K.).
12.1.2022
M2.3.14.Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.
T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
Speaking : E2.5.S2. Students will be able to talk about the colors they like.
Speaking : E2.5.S3. Students will be able to express numbers and quantities of things.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
13.1.2022
2.3.7. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat eder.
M2.3.14.Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.
T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
B.3. Çevresinde kullanılan çalgıları tanır.
14.1.2022
2.3.7. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat eder.
M2.3.14.Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.
T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
1. Hikaye kutusundan seçtiği kartlara göre hayal gücünü kullanarak bir hikaye oluşturur.