Ekim ayına ait belirli gün ve haftalar

Ekim 1. haftası :Dünya Çocuk Günü
29-30 Ekim :Kızılay Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

7. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

18.10.2021
HB.1.1.11. Okul kurallarına uyar.
M.1.1.1.4. 20?ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
O.1.1.1.4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.
Kukla oynatarak düzeyine uygun monolog ve diyalog yapar.
19.10.2021
HB.1.1.11. Okul kurallarına uyar.
M.1.1.1.4. 20?ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur.
O.1.1.1.4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.
20.10.2021
HB.1.1.11. Okul kurallarına uyar.
M.1.1.1.4. 20?ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
O.1.1.1.4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.
Okuduğu bir hikâye, fıkra ya da olayı canlandırır.
21.10.2021
HB.1.1.11. Okul kurallarına uyar.
M.1.1.1.4. 20?ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
O.1.1.1.4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.
Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder.
22.10.2021
M.1.1.1.4. 20?ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
Mü.1.A.7. Ses ve nefes çalışmaları yapar.
O.1.1.1.4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.
Dinlediği, öğrendiği şarkıları söyler.