Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
86.
A.1.41. ?Okul Heyecanım? temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
87.
B.1.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
88.
B.1.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
89.
B.1.2. Evinin adresini ve telefon numarasını söyler.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
90.
B.1.3. Canlıların nasıl beslendiklerini araştırır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
91.
B.1.4. Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma ol
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
92.
B.1.4. Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma ol
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
93.
B.1.5. Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenleri ayırt eder ve görgü kurallarına uygun
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
94.
B.1.6. Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
95.
B.1.7. Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge k
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
96.
B.1.7. Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge k
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
97.
B.1.8. Kendi çocukluğu hakkında araştırma yapar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
98.
B.1.9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özellikleri hakkında olumlu düşünür.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
99.
B.1.10. Kişisel eşyalarını özenli kullanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
100.
B.1.11. Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
101.
B.1.12. Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
102.
B.1.13. Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır, dayanışmaya günlük hayattan örnek
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
103.
B.1.14. Aile içinde görevlerini yerine getirirken kimlerden nasıl yardım alacağına karar verir.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
104.
B.1.15. Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
105.
B.1.16. Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
106.
B.1.17. Kendisinin ve ailesindekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
107.
B.1.18. Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duyguları fark eder ve bunları uygun biçimde if
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
108.
B.1.19. Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgün bir biçimde ifade eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
109.
B.1.20. Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki rolünü fark eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
110.
B.1.21. Günlük zamanının bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için harcar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
111.
B.1.22. Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını açık
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
112.
B.1.23. Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
Toplam Kayıt: 01 2 3 | 4 |5 6 7
3,41 saniye.