Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
261.
T1.1.11. Dinlediği şiiri düz yazıdan ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
262.
T1.1.11. Dinlediği şiiri düz yazıdan ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
263.
T1.2.12. Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandırır ve ilişkilendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
264.
T1.2.12. Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandırır ve ilişkilendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
265.
T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
266.
T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
267.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
268.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
269.
T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
270.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
271.
T1.1.11. Dinlediği şiiri düz yazıdan ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
272.
T1.1.11. Dinlediği şiiri düz yazıdan ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
273.
T1.2.12. Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandırır ve ilişkilendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
274.
T1.2.12. Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandırır ve ilişkilendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
275.
T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
276.
T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
277.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
278.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
279.
T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
280.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
281.
T1.1.12. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili günlük hayattan örnekler verir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
282.
T1.1.12. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili günlük hayattan örnekler verir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
283.
T1.2.13. Metinlerde anlatılanları oluş sırasına göre sıralar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
284.
T1.2.13. Metinlerde anlatılanları oluş sırasına göre sıralar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
285.
T1.3.4. Büyük harf, nokta, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
286.
T1.3.4. Büyük harf, nokta, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
287.
T1.3.5. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
Toplam Kayıt: 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 36 |37 38 39 40
3,38 saniye.