Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
180.
T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
181.
T1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
182.
T1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
183.
T1.2.8. Okuduğu metni ana hatlarıyla yeniden anlatır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
184.
T1.2.8. Okuduğu metni ana hatlarıyla yeniden anlatır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
185.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
186.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
187.
T1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
188.
T1.2.8. Okuduğu metni ana hatlarıyla yeniden anlatır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
189.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
190.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
191.
T1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
192.
T1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
193.
T1.2.8. Okuduğu metni ana hatlarıyla yeniden anlatır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
194.
T1.2.8. Okuduğu metni ana hatlarıyla yeniden anlatır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
195.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
196.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
197.
T1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
198.
T1.2.8. Okuduğu metni ana hatlarıyla yeniden anlatır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
199.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
200.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
201.
T.1.1.8. Dinlediklerinde ve izlediklerinde gerçek ve hayal unsurlarını ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
202.
T.1.1.8. Dinlediklerinde ve izlediklerinde gerçek ve hayal unsurlarını ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
203.
T1.2.9. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
204.
T1.2.9. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
205.
T1.3.8. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirl
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
206.
T1.3.8. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirl
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
Toplam Kayıt: 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 33 |34 35 36 37 38 39 40
3,36 saniye.