Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
59.
A.1.20. Arkadaş edinir ve arkadaşıyla ilgili duygularını ona açıklar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
60.
A.1.21. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
61.
A.1.21. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
62.
A.1.22. Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
63.
A.1.23. Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek, özel gün kutlamaları
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
64.
A.1.24. Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli kullanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
65.
A.1.25. Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk?ün Gençliğe Hitabesi?nin sınıfta
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
66.
A.1.26. Atatürk?ün hayatını öğrenmeye istekli olur.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
67.
A.1.27. Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
68.
A.1.28. Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
69.
A.1.28. Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
70.
A.1.29. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan yararlanır
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
71.
A.1.30. Okulda ortaya çıkan sorunları fark eder, karşılaşabileceği her sorunun birden fazla çöz
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
72.
A.1.31. Okulda çalışanların mesleklerini, görevlerini tanır ve acil durumlarda kimlere başvurac
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
73.
A.1.32. Görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel iletişim araçlarından yararlanarak doğal afet
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
74.
A.1.33. Doğal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereğini yeri
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
75.
A.1.34. Trafikteki çeşitli sesleri tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
76.
A.1.34. Trafikteki çeşitli sesleri tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
77.
A.1.35. Trafikte görme ve görülmenin önemini kavrar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
78.
A.1.36. Okula geliş ve gidişlerde karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
79.
A.1.37. Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
80.
A.1.38. Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
81.
A.1.38. Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
82.
A.1.39. Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolünü fark eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
83.
A.1.40. Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
84.
A.1.40. Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
85.
A.1.41. ?Okul Heyecanım? temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0 0 0 0 0
Toplam Kayıt: 01 2 | 3 |4 5 6
3,47 saniye.