Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
18.
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
19.
T1.3.1. Yazma materyallerini uygun biçimde kullanarak çeşitli boyama/çizgi çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
20.
T1.3.1. Yazma materyallerini uygun biçimde kullanarak çeşitli boyama/çizgi çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
21.
T1.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
22.
T1.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
23.
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
24.
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
25.
T1.2.2. Harfleri tanır ve doğru seslendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
26.
T1.2.2. Harfleri tanır ve doğru seslendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
27.
T1.3.1. Yazma materyallerini uygun biçimde kullanarak çeşitli boyama/çizgi çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
28.
T1.3.1. Yazma materyallerini uygun biçimde kullanarak çeşitli boyama/çizgi çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
29.
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
30.
T1.2.2. Harfleri tanır ve doğru seslendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
31.
T1.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
32.
T1.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
33.
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
34.
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
35.
T1.2.2. Harfleri tanır ve doğru seslendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
36.
T1.2.2. Harfleri tanır ve doğru seslendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
37.
T1.3.1. Yazma materyallerini uygun biçimde kullanarak çeşitli boyama/çizgi çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
38.
T1.3.1. Yazma materyallerini uygun biçimde kullanarak çeşitli boyama/çizgi çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
39.
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
40.
T1.2.2. Harfleri tanır ve doğru seslendirir.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
41.
T1.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
42.
T1.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
43.
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
44.
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0 0 0 0 0
Toplam Kayıt: 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 27 |28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3,33 saniye.