Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
32.
Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
33.
İki resim arasındaki fark bulmacalarını çözer.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
34.
İki resim arasındaki fark bulmacalarını çözer.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
35.
Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
36.
Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
37.
Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyleyebilir.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
38.
Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyleyebilir.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
39.
Yönergeleri takip ederek belirlenen amaca ulaşır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
40.
Yönergeleri takip ederek belirlenen amaca ulaşır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
41.
Seviyelerine uygun bilmeceleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak sorar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
42.
Seviyelerine uygun bilmeceleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak sorar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
43.
Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
44.
Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
45.
Kısa masal veya bir öyküyü anlatır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
46.
Kısa masal veya bir öyküyü anlatır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
47.
Okuduğu bir hikâye, fıkra ya da olayı canlandırır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
48.
Okuduğu bir hikâye, fıkra ya da olayı canlandırır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
49.
Bildiği ve yeni öğrendiği fıkrayı anlatır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
50.
Bildiği ve yeni öğrendiği fıkrayı anlatır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
51.
Dinlediği bir öyküyü olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
52.
Dinlediği bir öyküyü olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
53.
Topluluk karşısında anlaşılabilecek konuşmalar yapar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
54.
Topluluk karşısında anlaşılabilecek konuşmalar yapar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
55.
Dikte etme çalışmalarına katılır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
56.
Dikte etme çalışmalarına katılır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
57.
Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
58.
Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0 0 0 0 0
Toplam Kayıt: 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 22 |23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3,47 saniye.