“ Bugün marketten ekmek aldım.” Cümlesinde hangi sözcükler ünlü (sesli) harfle başlamıştır?
A)
bugün
B)
market
C)
ekmek