Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük hangi seçenekte yer almıştır?
A)
incir
B)
elma
C)
armut