1.Bir çekiçle çivi buldu.

2. Önce ne yapacağını düşündü.

3.İstediği yere çiviyi çaktı.

4.Duvara çivi çakması gerekiyordu.

Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına koyarsaksıralama nasıl olur?

A)
3-1-4-2
B)
4-2-1-3
C)
2-4-1-3