Canlıların temel ihtiyaçlarından biri eğitimdir.
Doğru Yanlış