Yolcu  ve yük taşımaya yarayan araçlara ............... araçları denir.