Hasta olan birisine `Rica ederim.` deriz.
Doğru Yanlış