Derslerde başarılı olmak için derse ................. gelmeliyiz.