Kazanım : Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağı sıfır birler basamağı bir değildir ?
A)
201
B)
301
C)
200
Toplam Kayıt: 1 | 1 |