Kazanım : Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da görsel etkinliklerde bulunur
Kayıt Yok
Toplam Kayıt: 0 | 1 |