Kazanım : Atatürk?ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü veya görsel yollarla ifade eder.

Atatürkün  öğrenim gördüğü okulları kronolojik sırayla yazınız.
Toplam Kayıt: 1 | 1 |