Kazanım : 2.5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.

Atatürk sırası ile `Mahalle Mektebi , Şemsi Efendi İlkokulu, Askeri Rüştiye` ye gitmiştir.
Doğru Yanlış

Atatürk  ............ ve Almanca dillerini biliyordu.
ingilizce

Atatürk derslerine   ........ ve düzenli çalışarak başarılı olmuştur.
planlı

Atatürk ilk öğrenimine ....... mektebinde başlamıştır.
mahalle
Toplam Kayıt: 4 | 1 |