Kazanım : 2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.

Okul kuralları daha iyi bir öğrenme ortamı için vardır.
Doğru Yanlış

Okula hazırlıklı gelmek başarımızı artırır.
Doğru Yanlış

Okul koridorlarında koşmak tehlikeli değildir.
Doğru Yanlış

Okul kuralları sadece öğretmenler için vardır.
Doğru Yanlış

Okula geç gelip, okuldan erken gidebiliriz.
Doğru Yanlış

Sınıf başkanını oy kullanarak seçimle belirleriz.
Doğru Yanlış

Okul çantamızı ........  .................  göre hazırlarız.
ders planına

Yarın okul için hazırlık yapan Şamil, ............ ders programına bakmalıdır.
haftalık

Derslerde başarılı olmak için derse ................. gelmeliyiz.
zamanında

Okulda dikkatsizce oynamak ve koşmak ............. sebep olabilir.
yaralanmaya

Sınıf başkanını .... ile belirleriz.
seçim
Toplam Kayıt: 11 | 1 |