Kazanım : T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.

"Şamil peynir yedi." cümlesinde kaç tane ünsüz ( sessiz) harf vardır?
A)
6
B)
9
C)
11

"Elif kahvaltıda yumurta yedi." cümlesinde kaç tane ünlü ( sesli) harf vardır?
A)
11
B)
15
C)
22

"Yusuf okula koş." cümlesinde tek heceli kelime hangisidir?
A)
Yusuf
B)
okula
C)
koş

"Gaziantep" kelimesindeki ünsüz harfler hangileridir?
A)
g-z-n-t-p
B)
g-z-n-p
C)
g-z-a-n-t-p

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz harf ile bitmiştir?
A)
elma
B)
masa
C)
kart

Alfabemizde ....... sesli ve ...... sessiz harf vardır.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırası ile ne yazılmalıdır?
A)
8-21
B)
7-22
C)
9-20

"Şamil amca bana araba aldı." Cümlesi kaç heceden oluşmuştur?
A)
9
B)
10
C)
11

Hangi cümledeki ses sayısı daha fazladır?
A)
Yusuf okula geldi.
B)
Ali ata bak.
C)
Buraya gel.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü harf ile bitmiştir?
A)
Yusuf
B)
Uzay
C)
Masa

“ Bugün marketten ekmek aldım.” Cümlesinde hangi sözcükler ünlü (sesli) harfle başlamıştır?
A)
bugün
B)
market
C)
ekmek

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sesli harflerin hepsi doğru olarak verilmiştir?
A)
a-b-c-e-ı-i-o-u
B)
a-e-ı-i-o-ö-u-ü
C)
a-e-ı-i-o-ö-u-z

Ünsüz (sessiz) harfler ....... tanedir.
21

Sesli harfler ................................. olmak üzere sekiz tanedir.
ünlü-ünsüz

Ünlü (sesli) harfler ....... tanedir.
8
Toplam Kayıt: 14 | 1 |