Kazanım : M.1.1.1.1. Rakamları okur ve yazar.


Bir elimizde kaç parmağımız vardır?
A)
5
B)
6
C)
4


Yukarıda kaç tane kalem vardır?
A)
12
B)
13
C)
14

Yukarıdaki pastaların kaç tane olduğunu sayan Şamil hangi sayıyı defterine yazar?

A)
11
B)
12
C)
13

"Elli bir" sayısı rakamla 41 diye yazılır.
Doğru Yanlış

"18" Yandaki sayı on sekiz diye okunur.
Doğru Yanlış

"42" sayısı ............ ........ diye okuruz.
kırk iki
Toplam Kayıt: 6 | 1 |