Kazanım : Canlıların ortak özelliklerini araştırır.
Bitkilerin yaşayabilmesi için ................ ihtiyacı vardır.
Bitkilerin yaşayabilmesi için ................ ihtiyacı vardır.