Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
İnsanların dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün yazıldığı ve kaydedildiği; mahiyeti bizce bilenemeyen ilahi kayda ne denir?
İnsanların dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün yazıldığı ve kaydedildiği; mahiyeti bizce bilenemeyen ilahi kayda ne denir?
A)
Mizan
B)
Kevser
C)
Sırat
D)
Amel defteri