Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
Şeytanın Allah`ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
Şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Emin
B)
Sıddık
C)
Kibir
D)
Adil