Kazanım : SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.

Yurt dışında çalışan babasını bir aydır görmeyen Şamil’in yaşadığı duygu ne olabilir?

Yurt dışında çalışan babasını bir aydır görmeyen Şamil’in yaşadığı duygu ne olabilir?

A)
Özlem
B)
Heyecan
C)
Korku
D)
Sevinç