Kazanım : T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi  zıt  anlamlıdır ?
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi  zıt  anlamlıdır ?
A)
aşağı-geri
B)
az-çok
C)
temiz-pak