Kazanım : T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
Ünlü (sesli) harfler ....... tanedir.
Ünlü (sesli) harfler ....... tanedir.