Kazanım : T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü harf ile bitmiştir?
Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü harf ile bitmiştir?
A)
Yusuf
B)
Uzay
C)
Masa