Kazanım : T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
"Gaziantep" kelimesindeki ünsüz harfler hangileridir?
"Gaziantep" kelimesindeki ünsüz harfler hangileridir?
A)
g-z-n-t-p
B)
g-z-n-p
C)
g-z-a-n-t-p