Kazanım : T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
"Elif kahvaltıda yumurta yedi." cümlesinde kaç tane ünlü ( sesli) harf vardır?
"Elif kahvaltıda yumurta yedi." cümlesinde kaç tane ünlü ( sesli) harf vardır?
A)
11
B)
15
C)
22