Kazanım : T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
A)
1-2-3
B)
2-3-1
C)
3-2-1