Kazanım : T4.2.24. Kelime ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir.
Genellikle akşamları kitap okuyor. Yukarıdaki altı çizili kelime yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlamı değişmez?
Genellikle akşamları kitap okuyor.

Yukarıdaki altı çizili kelime yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlamı değişmez?
A)
Bazen
B)
Çoğunlukla
C)
Sadece
D)
Arada bir