Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
Hz.Peygamber (SAV)’in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Hz.Peygamber (SAV)’in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Oruç
B)
Zekat
C)
Namaz
D)
Hacc