Kazanım : T3.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
"Gaste" kelimesinin doğru yazılışı ............ şeklinde olmalıdır.
Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük hangi seçenekte yer almıştır?
A)
incir
B)
elma
C)
armut