Kazanım : T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
Cevabını bildiğimiz ........ arkadaşlarımıza anlatabiliriz.
Cevabını bildiğimiz ........ arkadaşlarımıza anlatabiliriz.