Kazanım : SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Kimlik belgemiz .... olduğumuzu gösteren resmi belgedir.
Kimlik belgemiz .... olduğumuzu gösteren resmi belgedir.