Kazanım : T3.2.22. İsim ve fiilleri ayırt eder.
“kara“sözcüğü aşağıdaki tümcelerden hangisinde “yer” veya “toprak parçası” anlamındadır ?
“kara“sözcüğü aşağıdaki tümcelerden hangisinde “yer” veya “toprak parçası” anlamındadır ?
A)
Kara kedi gördüm.
B)
Kara tahtalar eskide kaldı.
C)
Karaya ayak bastım.