Kazanım : Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.
Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.
Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.
Doğru Yanlış