Kazanım : Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır.
Duygu ve düşüncelerimizi başkasına aktarmaya .............  denir.
Duygu ve düşüncelerimizi başkasına aktarmaya .............  denir.